Τα θετικά του στεγνωτηρίου, γιατί να το προτιμήσουμε.