Το στέγνωμα ρούχων στην Αθήνα γίνεται γρήγορο και οικονομικό