Στα καταστήματα easywash Self Service Laundry υπάρχει αυτόματος πωλητής απορρυπαντικού.