Αυτόματα πλυντήρια ρούχων κοντά μου στην περιοχή της Αθήνας.