Ανοικτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, ΟΛΟ το χρόνο